Historie sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Dřevíči

 SDH historie Velky Drevic SDH historie Velky Drevic2

V druhé polovině 19.století vznikají dobrovolné hasičské sbory. Vůbec první sbory byly založeny v roce 1864 ve Velvarech , Velharticích a Volarech.

Dne 16.května 1886 se konala valná hromada ustavujícího sboru, ve které byli do správní rady zvoleni:

předseda
J.Prouza, t.č.starosta obce

velitel
V.Prouza, mistr barvířský
náměstek velitele
J.Novotný , rolník

místopředseda
F.Vajsar, rolník

jednatel
J.Rais , správce školy

pokladník

F.Denygr, rolník

revizor účtů

J.Cejnar , obchodník

Utvořil se sbor čítající 35 členů činných a 26 přispívajících. Sbor pilně cvičil a ještě téhož roku se zůčastnil IV. župního sjezdu 5.valné hromady, která byla svolána na neděli dne 17.července 1886 hasičskou jednotou Metuj, okresu polického a náchodského,do Hronova. Při této příležitosti byl sbor začleněn do župy Metuj. Zároveň byly vypracovány stanovy sboru, které byly schváleny c.k.místodrželstvím-výnosem ze dne 18.července 1886. Zastupitelstvo obce zakoupilo pro sbor čtyřkolovou stříkačku se sacím strojem v ceně 920 zlotých. V historických záznamech se dovídáme, že sbor byl postupně vybaven dalším hasebním náčiním na dnešní dobu neobvyklým jako jsou například plácačky,džbery,háky,berlovky. Také funkce ve sboru jsou dnes již zapomenuty. Byli to stříkači, hudci, chranci, lezci a podobně. Sbor pořádal rovněž kulturní akce.V roce 1897 uspořádal ve Velkém Dřevíči župní sjezd, při kterém koncertovala hudba z Náchoda. V roce 1904 bylo oslavou vzpomenuto narození J.A.Komenského. žel, nedochovalo se více písemných materiálů o činnosti sboru z dřívější doby. Po druhé světové válce spolek pokračuje v bohaté činnosti novou náplní práce. Význam spolku vzrostl především v preventivní činnosti, rozvíjí i činnost kulturní a společenskou. Zvlášť bohatá činnost byla v 60.letech, když hasiči uspořádali v několika letech velkodřevíčské letní slavnosti, které byly přínosem nejen po stránce kulturní, ale i finanční. Důležitým mezníkem v činnosti byla stavba hasičské zbrojnice, která byla slavnostně otevřena v roce 1955. Stavba tehdy trvala pouhé dva roky a projevila se zde nezměrná iniciativa tehdejších členů.

Z období vlády jedné strany se bohužel nepodařilo dochovat kroniku o činnosti sboru. Vedení kroniky bylo obnoveno v únoru 1988. Koncem osmdesátých let opuští naši garáž "kačena" a na místo ní získaváme Avii DA 12.
Začátkem devadesátých let (1993) bylo nutné upravit (prodloužit) první garážové stání - získáváme cisternu CAS 32 na podvozku T-138. Vozidlo bylo odkoupeno z podniku RUBENA Náchod. Bylo však nutné odpracovat spousty hodin na opravách vozidla. Do součastnosti byla výjezdová jednotka postupně dovybavena prostředky osobní ochrany, jako jsou přilby Gallet, zásahové kabáty Fireman, zásahová obuv a další.

V současné době SDH Velký Dřevíč eviduje okolo 90 členů. Sbor je aktivní i v společenském životě obce. Každoročně pořádáme hasičský ples,maškarní merendu a dětský karneval, tématický či tajný výlet nejen pro členy SDH. Ve spolupráci s TJ SOKOL pořádáme, čarodějnický rej a dětský den, který přiláká spousty lidí z nejbližšího okolí. Naši současně největší kulturně-sportovně-společenskou akcí je Dřevíčská lávka