Kronika volejbalu Velký Dřevíč

Kronika volejbalu ve Velkém Dřevíči 1974-1992 (formát pdf, 28 MB) 

 

Historie TJ Sokol ze zápisů starých schůzí a poznámek

 3.5.1919  Založení tělocvičné jednoty Sokol ve Velkém Dřevíči.
 21.6.1961  Družstvo volejbalu se umístilo v Teplicích na 2. místě.            
 3.5.1962  Začíná se v Sokole rozjíždět volejbalový oddíl.             
 20.2.1964  Simon žádá o zakoupení trubek na oplocení volejbalového hřiště.           
 21.5.1964  Uvažuje se o zakoupení antuky na volejbalové hřiště.            
 11.2.1968  Petr Lelek byl zvolen do výboru TJ místo Mileny Térové.            
 8.8.1968  Jednáno o oplocení hřiště a oplechování střechy kabin.            
 12.1.1969  Ustavující schůze – předsedou byl zvolen Áda Beran, místopředseda Jan Vlach.          
 10.4.1969  p. Ducháč žádá o výměnu pozemků za hřiště Sokola na Louce.            
 8.7.1969  Laďka Štirand oznamuje, že plány na parket jsou hotovy.            
 31.7.1969  Beran Áda oznamuje, že hrubá část parketu je hotova a má se dobrousit - uvedeny finanční záležitosti spojené s parketem, peníze Sokol část dal, část si vypůjčil (i od hasičů).
 11.9.1969  Městský výbor dal na parket většinu materiálu a proto jsme povinni zaplatit jim 4.000 Kč.
 15.1.1971  Bude vybudován trvalý stánek (přístřeší) pro hudbu u parketu dle projektu Štirandy.
 20.1.1971  VČS uvedeno – dohotovil se parket a začíná se budovat mušle. Zvolen nový výbor TJ a práce bude po novu.
 22.4.1971  Nutno dokončit mušli pro hudbu.
 28.1.1972  Mušle a parket jsou majetkem TJ.
 27.5.1972  Postaven horní stánek za pomoci p. Matěny v hrubé stavbě.      
 25.1.1973  VČS – předsedou TJ byl zvolen Jan Vlach.              
 13.9.1973  Došla škvára na výstavbu volejbalové hřiště.             
 20.5.1974  Dovezena část antuky na hřiště – bude se pokládat.         
 5.11.1974  3 hřiště na volejbal jsou hotova, antuka uválcována, cena antuky 14.600 Kč. Ducháč výstavba tělocvičny, TJ přispěje částkou 100.000 Kč.
 10.12.1974  Byla uzavřena hospodářská smlouva s MNV a převedli jsme 50.000Kč na výstavbu tělocvičny.         
 10.1.1975  Na MNV bylo už předáno na výstavbu tělocvičny 110.000 Kč.
 19.8.1975  První zmínka v zápise o volejbalovém turnaji.             
 21.8.1975  Konstrukce na tělocvičnu je složena za hasičárnou.             
 30.1.1976  VČS - předsedou TJ zvolen Vlach František.             

zdroj: Pavel Souček