Provozní řády sportovišť TJ Sokol Velký Dřevíč

Provozní řád areálu kurtů:

1. Majitelem pozemku i celého areálu kurtů je TJ Sokol Velký Dřevíč.
2. Správcem kurtů je Milan Puraš, Velký Dřevíč 21, mobil 602 304 555. Jednatelem TJ Sokol Velký Dřevíč je Libor Lelek, Velký Dřevíč 277, mobil 602 193 587.
3. Kurty si je možné pronajmout u správce kempu, který Vám vystaví i doklad o zaplacení pronájmu. Ohledně delší nebo pravidelné rezervace se informujte u Libora Lelka. Cena pronájmu je 60,- Kč/hod. za 1 kurt. Bude Vám zapůjčen klíč od vstupní brány.
4. V okolí pozemku je dovoleno parkovat pouze na vyhrazených místech, je zakázáno parkovat na místech, které zamezí vstupu na kurty, do kempu nebo na koupaliště.
5. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo v obuvi, která povrch hřiště neponičí. Zakázány jsou např. kopačky, tretry, apod. Dále je zakázáno vjíždět do areálu na kole, opírat ho o oplocení sportoviště a vcházet do areálu se zvířaty.
6. Kurty jsou označeny takto: kurt č. 1 je u tribuny, kurt č. 2 je prostřední a kurt č. 3 je u hlavního vchodu od recepce kempu.
7. Před a i po použití kurtů je třeba povrch hřiště (v případě, že je suchý a práší se) pokropit vodou. Spínač čerpadla je v kovové boudě, napravo od kabin.
8. Po použití kurtů je třeba kurty zamést koštětem a to nejen plochu vlastního kurtů, ale také výběhové plochy. V případě větších nerovností urovnat povrch traverzou.
9. V celém areálu hřiště je zákaz kouření!
10. V případě poškození jakékoliv zařízení na kurtech či v jeho okolí (rozbité okno, poničený plot, apod.) je nutné neprodleně informovat správce kurtů nebo jednatele TJ Sokol Velký Dřevíč. Ten dohlédne na to, aby osoba, která je za vznik škody odpovědná, opravu provedla nebo opravu zařídila a to v co nejkratším čase.
11. Bez předchozí konzultace se správcem kurtů je zakázáno provádět jakékoliv úpravy sportoviště!


Provozní řád fotbalového hřiště (veřejně přístupného sportoviště):

1. Majitelem pozemku i celého areálu je TJ Sokol Velký Dřevíč.
2. Sportoviště bylo vystavěno v letech 2003 - 2004 a bylo financováno TJ Sokol Velký Dřevíč za přispění grantu na výstavbu veřejně přístupného sportoviště z Královehradeckého kraje. Pozemek poskytlo město Hronov.
3. V okolí pozemku je povoleno parkovat pouze na vyhrazených místech, je zakázáno parkovat na soukromých pozemcích v okolí hřiště.
4. V případě poškození jakéhokoliv zařízení na sportovišti či v jeho okolí (rozbité okno, poničený plot, poškozené sítě apod.) je nutné neprodleně informovat správce hřiště nebo jednatele TJ Sokol Velký Dřevíč. Ten dohlédne na to, aby osoba, která je za vznik škody odpovědná, opravu provedla nebo zařídila a to v co nejkratším čase.
5. Správcem sportoviště je Martin Gross, mobil 735 376 436. Jednatelem TJ Sokol Velký Dřevíč Libor Lelek, Velký Dřevíč 277, mobil 602 193 587.
6. Vstup na pozemek je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
7. Sportoviště je otevřeno denně a to od 8.00 do 21.00 hod. Mimo vymezenou dobu je vstup do areálu zakázán.
8. V celém areálu sportoviště je přísný zákaz kouření!
9. Vstupovat na sportoviště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo v obuvi, která povrch hřiště neponičí (např. kopačky s vyměnitelnými kolíky, tretry, apod.).
10. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit zařízení v areálu a jeho okolí, především je zakázáno lézt po oplocení, sítích za branami a sítích na brankách.
11. Bez předchozí konzultace se správcem sportoviště je zakázáno provádět jakékoliv úpravy sportoviště.
12. Dále je zakázáno vjíždět do areálu na kole, opírat ho o oplocení sportoviště a vcházet do areálu se zvířaty.