Provozní řády sportovišť TJ Sokol Velký Dřevíč

Provozní řád areálu kurtů:

 1. Majitelem pozemku i celého areálu kurtů je TJ Sokol Velký Dřevíč, z.s.
 2. Správcem kurtů je Milan Puraš, Velký Dřevíč 21, mobil 602 304 555. Jednatelem TJ Sokol je Libor Lelek, Velký Dřevíč 277, mobil 602 193 587.
 3. Jednorázové pronájmy si je možné zajednat na recepci autokempu, kde Vám vystaví i doklad o zaplacení pronájmu. Bude Vám zapůjčen klíč od vstupní brány.
 4. Delší či opakované pronájmy si je možné zajednávat u jednatele TJ Libora Lelka, Velký Dřevíč 277, mobil 602 193 587.
 5. V okolí pozemku je dovoleno parkovat pouze na vyhrazených místech, je zakázáno parkovat na místech, které zamezí vstupu na kurty, do kempu nebo na koupaliště.
 6. Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo v obuvi, která povrch hřiště neponičí. Zakázány jsou např. kopačky, tretry, apod. Dále je zakázáno vjíždět do areálu
  autem, na motocyklu či na kole a to opírat o oplocení sportoviště a vcházet do areálu se zvířaty.
 7. Kurty jsou označeny takto: kurt č. 1 je u tribuny, kurt č. 2 je prostřední a kurt č. 3 je nejblíže k hlavnímu vchodu do autokempu.
 8. V případě, že je povrch hřiště (antuka) suchý a práší se, je nutné povrch hřiště PŘED hraním a také PO hraní, pokropit vodou. Spínač čerpadla je v kovové boudě, napravo od kabin.
 9. Po použití kurtů je třeba kurty zamést koštětem, a to nejen plochu vlastního kurtu, ale také výběhové plochy. V případě větších nerovností urovnat povrch traverzou.
 10. V celém areálu hřiště je zákaz kouření!
 11. V případě poškození jakékoliv zařízení na kurtech či v jeho okolí (rozbité okno, poničený plot, apod.) je nutné neprodleně informovat správce kurtů nebo jednatele TJ Sokol Velký
  Dřevíč. Ten dohlédne na to, aby osoba, která je za vznik škody odpovědná, opravu provedla nebo opravu zařídila a to v co nejkratším čase.
 12. Bez předchozí konzultace se správcem kurtů je zakázáno provádět jakékoliv úpravy sportoviště, rozhazovat antuku, apod.
 13. Vstup je na vlastní bezpečí a dětem do 12 let je vstup umožněn pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 


Provozní řád fotbalového hřiště (veřejně přístupného sportoviště):

1. Majitelem pozemku i celého areálu je TJ Sokol Velký Dřevíč.
2. Sportoviště bylo vystavěno v letech 2003 - 2004 a bylo financováno TJ Sokol Velký Dřevíč za přispění grantu na výstavbu veřejně přístupného sportoviště z Královehradeckého kraje. Pozemek poskytlo město Hronov.
3. V okolí pozemku je povoleno parkovat pouze na vyhrazených místech, je zakázáno parkovat na soukromých pozemcích v okolí hřiště.
4. V případě poškození jakéhokoliv zařízení na sportovišti či v jeho okolí (rozbité okno, poničený plot, poškozené sítě apod.) je nutné neprodleně informovat správce hřiště nebo jednatele TJ Sokol Velký Dřevíč. Ten dohlédne na to, aby osoba, která je za vznik škody odpovědná, opravu provedla nebo zařídila a to v co nejkratším čase.
5. Správcem sportoviště je Martin Gross, mobil 735 376 436. Jednatelem TJ Sokol Velký Dřevíč Libor Lelek, Velký Dřevíč 277, mobil 602 193 587.
6. Vstup na pozemek je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
7. Sportoviště je otevřeno denně a to od 8.00 do 21.00 hod. Mimo vymezenou dobu je vstup do areálu zakázán.
8. V celém areálu sportoviště je přísný zákaz kouření!
9. Vstupovat na sportoviště je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo v obuvi, která povrch hřiště neponičí (např. kopačky s vyměnitelnými kolíky, tretry, apod.).
10. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit zařízení v areálu a jeho okolí, především je zakázáno lézt po oplocení, sítích za branami a sítích na brankách.
11. Bez předchozí konzultace se správcem sportoviště je zakázáno provádět jakékoliv úpravy sportoviště.
12. Dále je zakázáno vjíždět do areálu na kole, opírat ho o oplocení sportoviště a vcházet do areálu se zvířaty.