HISTORIE - uplynulé ročníky

 

Dřevíčská lávka 2010

SOBOTA 19.6.2010, areál koupaliště ve Velkém Dřevíči

lavka plakat 2010

SDH Velký Dřevíč připravil již 4. ročník akce Dřevíčská lávka v areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči. Dva břehy místního koupaliště na letošním ročníku spojily opět dvě lávky - dřevěná pro kolo i trakař a plavací pro běh. Moderování se opět úspěšně ujali Lucka a Tomáš Peterkovi.

Na malé návštěvníky čekal v areálu velký skákací hrad od firmy HAAS, horolezecká stěna a také hostesky z promoteamu HITRADIA MAGIC, které dětem malovaly na tvář.

I na letošním ročníku Dřevíčské lávky jste si mohli prohlédnout a jako první se svést novými vozy Citroën a Subaru, které vám představil AC BOOM Dvůr Králové nad Labem. Za podpory pivovaru HOLBA bylo pro návštěvníky připraveno jak dobré pití ve stylových stáncích tak i stan který byl hojně vyuľit.

Nákupem výrobků svěřenců stacionáře Nona z Nového Města nad Metují, Ústavu sociální péče z České Skalice a občanského sdruľení Cesta Náchod jste mohli podpořit tyto organizace a společně s námi se podílet na začínající spolupráci. Stejně tak jste mohli podpořit i Mateřskou školku ve Velkém Dřevíči zakoupením pravých domácích koláčů.

Hvězdou odpoledního programu Dřevíčské lávky byl Jirka Svoboda, několinásobný mistr ČR v cyklotrialu a trialu, 3x vícemistr světa v cyklotrialu a 11. ve světovém trialu.I v tomto počasí předvedl úľasnou show jak na překáľkách vystavených na korbě nákladního vozu, tak i při přeskakování leľících soutěľících.

Letos se soutěľilo k kategorii dvojic a jednotlivců. Na dvojice čekaly disciplíny trakař a běh, na jadnotlivce pak kolo a novinka "Aguazorbing".

Akce byla zakončena taneční zábavou se skupinou Imrevere, která zaskočila za původně objednaný Nanovor. Ten bohuľel vystoupení zrušil, ze zdravotních důvodů.

Děkujeme Všem soutěľícím za předvedené výkony. divákům za přízeň a skvělou kulisu a všem pořadatelům za pomoc s organizací.