Výjezdová jednotka SDH Velký Dřevíč

ZÁSAHY 2012

Místo události: okres Náchod — Hronov, ulice Smetanova
Datum a čas ohlášení: 31.01.2012 13:39
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Hronov, JSDH Velké Poříčí
Popis zásahu: Jednotky vyjely k likvidaci poľáru rodinného domu. Poľárem byly zasaľeny 2 obytné místnosti, hasiči včasným zásahem zabránili dalšímu rozšíření poľáru do podkroví. Na místě spolupracovali s PČR.


Místo události: okres Náchod — Maršov nad Metují
Datum a čas ohlášení: 04.02.2012 16:42
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Police nad Metují, JSDH Hronov, JSDH Velké Petrovice
Popis zásahu: Jednotky vyjely k poľáru podkroví nízké budovy. Událost bez zranění. Spolupráce s Policií ČR.


Místo události: okres Náchod — Hronov, ul. Palackého
Datum a čas ohlášení: 07.02.2012 09:32
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Hronov, JSDH Velké Poříčí
Popis zásahu: Jednotky vyjely k poľáru komína výškové budovy. Na místě průzkumem zjištěn poľár sazí v komíně. Komínové těleso prasklo. Jednotka provedla zahašení a pročištění komína. Událost bez zranění.


Místo události: okres Náchod — Hronov - T. G. Masaryka
Datum a čas ohlášení: 08.02.2012 16:21
Typ zásahu: poľár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednotky vyjely k ohlášenému poľáru sazí v komíně, událost bez škody a bez zranění


Místo události: okres Náchod — Hronov - Žabokrky
Datum a čas ohlášení: 08.02.2012 18:55
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednotky vyjely na ohlášený poľár v mezitropu RD u komínového tělesa, průzkumem zjištěn malý rozsah, událost beze škody a bez zranění.


Místo události: okres Náchod — Žďárky
Datum a čas ohlášení: 29.02.2012 15:52
Typ zásahu: technická pomoc
Zasahovaly jednotky: JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednotka vyjela na vyčerpání vody ze sklepa rodinného domu. Na místě odstraňovala ledové kry, které byly pod propustkem mostku.


Místo události: okres Náchod — Žďárky
Datum a čas ohlášení: 25.03.2012 19:40
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Velké Poříčí, JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednotky vyjely na ohlášený poľár lesa. Po příjezdu jednotek na udané místo události jednotky průzkumem zjistily, ľe se jedná o poľár louky v Polsku. Po domluvě s hasiči z polské strany bylo rozhodnuto, ľe zásah českých hasičů nebude potřeba.


Místo události: okres Náchod — Hronov - ul. Hostovského
Datum a čas ohlášení: 29.03.2012 09:01
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednotky vyjely na poľár vysokozdviľného vozíku. Jednotka spolupracovala s PČR.


Místo události: okres Náchod — Velké Poříčí
Datum a čas ohlášení: 31.03.2012 16:58
Typ zásahu: dopravní nehoda silniční
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Velké Poříčí, JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednotky vyjely na odstranění následků nárazu osobního automobilu do zdi. Zraněný řidič v péči Zdravotnické záchranné sluľby. Spolupráce s Policií ČR.


Místo události: okres Náchod — Hronov, ul. Pod Klemprlíkovou horou
Datum a čas ohlášení: 11.04.2012 13:16
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Náchod, JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednalo se o poľár trávy na ploše cca 150 m2 . K hašení byl pouľit jeden proud "C".


Místo události: okres Náchod — Police nad Metují, ul. Žďárská
Datum a čas ohlášení: 30.04.2012 21:09
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Police nad Metují, JSDH Hronov, JSDH Machov
Popis zásahu: Jednotky vyjely na ohlášený poľár rodinného domu. Spolupráce s Policií ČR.


Místo události: okres Náchod — ®ďárky - směr Hronov
Datum a čas ohlášení: 01.05.2012 17:03
Typ zásahu: planý poplach
Zasahovaly jednotky: PS Náchod, JSDH Hronov, JSDH Velké Poříčí
Popis zásahu: Jednotky vyjely na ohlášený kouř z lesa - událost se nepotvrdila, zřejmě se jednalo o oblaka pylu nad stromy.


Místo události: okres Náchod — Hronov - ul. JIřího z Poděbrad
Datum a čas ohlášení: 01.07.2012 03:17
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: Stanice Náchod, JSDH Velké Poříčí, JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednotky vyjely k poľáru rodinného domu. Při poľáru byla zraněna jedna osoba. Jednotky spolupracovaly s PČR a ZZS. PD Velký Dřevíč odvoláno během jízdy k zásahu.


Místo události: okres Náchod — Hronov, ul. Štefánikova
Datum a čas ohlášení: 01.07.2012 14:33
Typ zásahu: technická pomoc
Zasahovaly jednotky: PS Náchod, JSDH Hronov
Popis zásahu: Jednotky prováděly monitoring u písáku Bagr. Bylo oznámeno, ľe keře zasahují do drátů vysokohého napětí a na místě to jiskří. Událost byla předána na dispečink ČEZu PD Velký Dřevíč zůstalo na základně.


Místo události: okres Náchod — okres Náchod
Datum a čas ohlášení: 03.07.2012 17:00
Typ zásahu: převažující povodeň, záplava, déšť
Čerpání vody ze sklepních prostor v Hronově na Padolí, čištění jezu ve Velkém Dřevíčí.


zdroj: hzshk.cz